Piecemaker Flash Image Module for Joomla was developed by Nano Joomla.

You need to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Fotografia

Fotografia jest moim hobby, sposobem wyra?ania siebie, swojego widzenia ?wiata i... moj? prac?.

W dzisiejszych czasach wyra?nie zwi?ksza si? rola fotografii w ?yciu codziennym: wsz?dzie towarzysz? nam reklamy, internet i prasa. Obraz staje si? g?ównym no?nikiem informacji i emocji. Jest tak?e najskuteczniejszym medium reklamowym. Dlatego te? najlepiej jest powierza? swoje pomys?y i rozwój swojej firmy osobie profesjonalnie do tego przygotowanej. Ja specjalizuj? si? w takich dziedzinach fotografii jak:

  • Fotografia reklamowa - zdj?cia produktów, fotografie wn?trz

  • Fotografia prasowa - reporta?e, ilustracje do magazynów

  • Fotografia do celów prywatnych - fotografia rodzinna

  • Fotografia artystyczna - ci?gle szukam nowych inspiracji

The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting