Piecemaker Flash Image Module for Joomla was developed by Nano Joomla.

You need to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Sprzeda? zdj??

Wszystkie zdj?cia prezentowane na www.foto.studiopiksel.eu (oraz wszystkie inne moje fotografie) s? na sprzeda?. Mo?na je zamawia? w postaci odbitki fotograficznej lub w postaci cyfrowej (fotografia cyfrowa i tradycyjna). Oferuje odbitki dowolnej wielko?ci jednak?e wi?ksze ni? 15x21, mog? one by? naklejone na bord (piank? o grubo?ci 5 mm), zabezpieczone laminatem i oprawione ramk?. Istnieje mo?liwo?? zamówienia samej, nie oprawianej odbitki.

Fotografia cyfrowa dost?pna jest w dowolnych rozdzielczo?ciach oraz w dowolnych formatach ( jpeg, tiff, itd. ).
Sposób dostarczenia pliku lub odbitki, cen? jak i sposób p?atno?ci pozostawiam do uzgodnienia.

 

Wszystkie zdj?cia (fotografia cyfrowa) prezentowane na moich stronach chronione s? prawem autorskim.

Ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikowanie bez zgody autora jest zabronione.

 The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting